Strony internetowe PSP Olbrachcice

Zápis do školy

Dyrekcja szkoły informuje o tym, że do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zostało zapisanych i przyjętych 5 uczniów.