Strony internetowe PSP Olbrachcice

Zápis do školy

Dyrekcja szkoły informuje o tym, że do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 zostało zapisanych i przyjętych 4 uczniów.